Khi còn trẻ thì phải trải nghiệm hết mình, và đến một lứa tuổi nào đó thì mới nên buông bỏ?

21/02/2022 12:18
Hỏi: Nhiều người có quan niệm rằng còn trẻ thì phải trải nghiệm hết mình, và đến một lứa tuổi nào đó thì mới nên buông bỏ. Như thể người ta chia giai đoạn cho cuộc đời mình, nhưng có lẽ không nhất thiết phải chia giai đoạn làm gì, vì trải nghiệm nào cũng cần nhìn lại chính mình, học buông trong giờ phút hiện tại. Vì nếu theo ý cứ trải nghiệm hết mình thì người ta dễ buông lung, phóng dật.

Tôi cũng nghĩ vy! “Tri nghim hết mình” cũng có th ch là mt hình thc sng theo bn ngã ca mình.

Trong truyn thng Độ giáo, người ta thường chia cuđời ra làm bn giai đon: tui tr – hc hi; tui thanh niên – to dng s nghip; tui v hưu – xa ri cuc sng bon chen; và tui già – lo v phn tâm linh. H phân chia cuđời thành nhng giai đon khác bit, và mi la tui dành riêng cho nhng mc tiêu khác nhau.

Nhưng theo tôi thì li phân chia y không được thc tế lm! Ta đâu có th nào c c đời bon chen, ri ch khi ln tui mi bđầu nghĩ đến vđề tâm linh? Nếu trong cuc sng ta đi huân tp nhng thói quen, tập quán, dính mắc đủ chuyện, rồi một ngày ta có thể nào đơn giản buông xuống được dễ dàng không? Mt thân cây năm tháng nghiêng v hướng Đông, và mt ngày có th ngã v hướng Tây được chăng?

Tht vy, ta ch có bây gi và  đây để sng và hành x thôi, và không th là mt nơi nào khác. Nơi mà ta sắp đến đó, cũng vẫn sẽ chỉ là bây giờ và ở đây thôi.Wherever you go there you are.


Nguyễn Duy Nhiên

Các tin tức khác

Back to top