Làm sao để biết kinh nào do chính Đức Phật thuyết giảng?

8/05/2021 12:45
Kính thưa Thầy cho con hỏi, những bộ kinh nào do chính Đức Phật thuyết? Con muốn nghiên cứu những kinh điển này ạ. Đạo Phật có quá nhiều kinh, con nghĩ Đức Phật không thể thuyết nhiều như thế và nếu có cũng không ai nhớ nổi để viết lại vì thời đó không có chữ viết như bây giờ. Con cám ơn thầy.

Trả lời:

Sau đây là vài cách giúp con nhận ra Kinh nào do Phật thuyết:

1. Kinh Phật thuyết bằng ngôn ngữ Pāli vì Đức Phật dùng ngôn ngữ này để thuyết pháp. Đó là Kinh nguyên thủy nhất của Phật giáo. Tuy nhiên Tam Tạng Pāli gồm chánh tạng do Phật thuyết, còn các chú giải vẫn do người sau dùng để giảng giải chánh tạng.

2. Kinh Luận viết bằng tiếng Sanskrit xuất hiện khoảng 200 năm đến 600 năm sau đức Phật Niết-bàn của các Phái Tiểu Thừa không còn nguyên vẹn lời Phật thuyết. Và Kinh Luận Sanskrit xuất hiện 600 năm đến 1000 năm sau đức Phật Niết-bàn do chư Tổ Đại Thừa biên soạn nhằm phát triển giáo pháp đức Phật theo quan điểm triết học hoặc tín ngưỡng của họ. Các Ngữ Lục Thiền Tông xuất hiện sau 1100 năm đức Phật Niết-bàn.

3. Đức Phật đối cơ mà thuyết pháp nên tất cả Kinh Phật thuyết đều là những pháp thoại dài nhất là khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ, không có Kinh nào Phật thuyết kéo dài ngày này qua ngày khác.

4. Kinh do Phật dạy thường chỉ thẳng vào sự thật để người nghe có thể nhận ra ngay. Do đó tất cả Kinh Luận nhiều tập có hệ thống luận lý học hay siêu hình học đều do người sau biên soạn rất công phu để trình bày hệ thống triết học tôn giáo của mình. Loại Kinh luận này không phải do đức Phật thuyết. Những Kinh Luận này đôi khi phù hợp với lời Phật dạy đôi lúc trái ngược lại.

5. Dù là Kinh Phật thuyết hay người sau biên soạn thì cũng đều là ngón tay chỉ mặt trăng, chỉ nên nương theo ngón tay để thấy mặt trăng, không nên chấp vào ngón tay, như chính đức Phật đã dạy trong Kinh Kalama về niềm tin đối với Kinh Điển...

Thầy Viên Minh


Các tin tức khác

Back to top