Tâm học và nghiệp học

23/05/2021 12:23
Kính thưa Sư, con đọc một câu trả lời của Sư về 5 chi phần của Pháp gồm Sinh học, thiên văn, luật về tâm, luật về nghiệp báo, luật vận hành mọi sự vật (nhân quả, duyên sinh, vật lý, hóa học...).

Vậy có phải giác ngộ chân đế là giác ngộ sự thật về toàn bộ 5 Luật này không ạ?

Các nhà khoa học về sinh học, thiên văn, hóa học, vật lý, có phải họ đã giác ngộ được luật về sinh học, thiên văn, hóa học, vật lý không ạ?

Nhưng họ vẫn còn đau khổ phải chăng là do họ chưa giác ngộ toàn bộ 5 luật trên?

Con mong Sư chỉ bày giúp con, con cám ơn ạ.

Trả Iời:

Các nhà khoa học tuy có kiến thức về thiên văn, địa lý, vật lý, hoá học... nhưng họ ít biết về tâm học và nghiệp học mà 2 định luật sau mới cần thiết cho sự giác ngộ giải thoát...


Thầy Viên Minh


Các tin tức khác

Back to top