Tp. HCM: H. Củ Chi: Khai kinh Dược Sư cầu nguyện Quốc Thái Dân An tại chùa Hạnh Đức

26/01/2023 11:34
Khai kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an.

Ngày mùng 4 tết Quý Mão, chùa Hạnh Đức trang nghiêm cử hành lễ khai kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an, mọi người được an lạc, tật bệnh tiêu trừ, dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Hạnh Hiếu, toàn thể hội chúng nhất tâm trì niệm kinh Dược Sư hồi hướng trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ.Chùa Hạnh Đức khai kinh Dược sư ngày mùng 4 tết Quý MãoPháp thoại ngắn "ý nghĩa của kinh Dược Sư" do Đại đức trụ trì chia sẻ.Phật tử tận dụng mọi không gian của Bổn tự để tham dự lễ khai kinh Dược Sư

Đại đức Thích Hạnh Hiếu niêm hương khải bạch,

nguyện cầu Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức của đạo tràng Phật tử chùa Hạnh Đức.
Đại đức trụ trì cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng Dược sư
Nhất tâm trì niệm kinh Dược Sư
Được biết chùa Hạnh Đức trì kinh Dược Sư từ ngày mùng 4 đến ngày 13 tháng giêng âm lịch.


Đón nhận lộc từ Đại đức trụ trì.
Nhất tâm đảnh lễ 12 nguyện của Phật Dược Sư.
Trì chú Dược Sư cầu nguyện mọi người được an lành trong cuộc sống.


ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG PHÁT - ĐỒNG TRÍ

ĐỨC TUỆ - HẠNH PHƯỚC


Các tin tức khác

Back to top