• 5 sự bố thí không được phước
  5 sự bố thí không được phước
  Bố thí là một trong những pháp hành phổ biến của người đệ tử Phật. Hãy cho đi một phần những gì mình có để tạo phước cho hiện tại và mai sau. Dĩ nhiên, người con Phật bố thí luôn hướng đến mục tiêu lợi mình, lợi người, lợi cả hai.
  Xem tiếp
 • Nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ
  Nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ
  Giới là gì? Giới chỉ cho hành vi, hành vi phát xuất từ nội tâm, tâm thanh tịnh thì khẩu nghiệp, thân nghiệp tự nhiên thanh tịnh. Tâm là chủ, tâm nếu như giác ngộ rồi, quí vị nói năng cũng là thanh tịnh.
  Xem tiếp
 • “Phản văn văn tự tánh” là gì?
  “Phản văn văn tự tánh” là gì?
  Quan Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta 1 phương pháp niệm Phật tối thù thắng nhất, đó là: "Phản văn văn tự tánh, tánh thành Vô Thượng Đạo". Dùng phương pháp "Phản văn văn tự tánh" này để niệm Phật thì đi đến nhất tâm nhanh, công phu dễ đắc lực. Vậy thế nào là "Phản văn văn tự tánh"?
  Xem tiếp
 • Tâm tạo ra tất cả
  Tâm tạo ra tất cả
  Tâm lý học tìm hiểu các động lực phát sinh và sự vận hành các hiện tượng tâm lý của con người. Tâm lý học cũng như các ngành khoa học khác, bắt nguồn từ triết học và trải qua hàng ngàn năm, tâm lý học mới trở thành một ngành học chuyên môn.
  Xem tiếp
 • Bố thí, cúng dường cũng có năm bảy đường
  Bố thí, cúng dường cũng có năm bảy đường
  Ai cũng biết bố thí và cúng dường là việc tốt, là nhân lành của phước báo giàu sang, đủ đầy ở tương lai. Nhưng vì tâm và hạnh trước, trong và sau khi bố thí vốn khác nhau nên phước quả cũng tương ưng sai biệt thành năm bảy đường.
  Xem tiếp
 • Khẩu nghiệp sẽ phá hoại đức hạnh và công phu tu hành của chính mình
  Khẩu nghiệp sẽ phá hoại đức hạnh và công phu tu hành của chính mình
  Thích phê bình người khác, thích nói lỗi người khác, đây thật sự gọi là hữu lậu, hết thảy công đức bạn đã tu tập hoàn toàn chảy mất hết. Nói lỗi của người khác là lỗi lầm lớn nhất, là lỗi lầm nghiêm trọng nhất. Bạn nghĩ xem tại sao vậy?
  Xem tiếp
 • Nghĩ tốt về người khác có thể cảm hóa họ
  Nghĩ tốt về người khác có thể cảm hóa họ
  Khi nghĩ tốt, người khác sẽ nhận được và ngược lại. Tần số này sẽ huân tập và đối phương sẽ chuyển tâm.
  Xem tiếp
 • Tùy duyên làm lợi ích cho đời nhưng hãy vượt thoát tham ái quyền lực
  Tùy duyên làm lợi ích cho đời nhưng hãy vượt thoát tham ái quyền lực
  Với trí tuệ của bậc Giác ngộ, Ngài thấy rằng dù cho làm được điều khó làm nhất như biến ngọn Tuyết Sơn thành một khối vàng ròng nhưng nếu tâm tham chưa điều phục thì việc ấy chỉ tăng trưởng tham vọng, chấp thủ và buộc ràng mà thôi.
  Xem tiếp
 • Khiêm cung mới tiến đạo
  Khiêm cung mới tiến đạo
  Đức khiêm hạ, cung kính và phục tùng các bậc phạm hạnh trên trước là nền tảng đạo hạnh của người tu.
  Xem tiếp
 • Niềm vui của người tại gia và xuất gia
  Niềm vui của người tại gia và xuất gia
  Đức Phật dạy người tại gia vì tự do mà được khoái lạc, an vui và người xuất gia vì không tự do mà được hoan hỷ, an lạc.
  Xem tiếp
 • Đừng lo cái không đáng lo
  Đừng lo cái không đáng lo
  Theo tuệ giác Thế Tôn, người lo lắng những việc không đáng lo lắng và không lo lắng những việc đáng lo lắng là nguyên nhân khiến cho các lậu hoặc tăng trưởng và ngược lại chỉ lo những điều đáng lo, còn lại phải xả buông thì thân tâm được an tịnh, thảnh thơi.
  Xem tiếp
 • Viên ngọc quý nơi mỗi người
  Viên ngọc quý nơi mỗi người
  Mỗi người chúng ta đều mang nơi mình “viên ngọc quý”, ai cũng đều bình đẳng như nhau, không có ai hơn ai một chút gì. Mỗi người đều có đầy đủ mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý như nhau, vậy sao có người thì an lạc, có người lại đau khổ?
  Xem tiếp
 • Chuyện thị phi
  Chuyện thị phi
  Tụi con tu làm sao cho niệm thị phi rơi từng cánh, sáng ra thấy nó rụng hết, trơ trụi chẳng còn gì. Người xưa cũng khổ vì thị phi chớ không riêng gì tụi con. Đây là bệnh chung.
  Xem tiếp
 • Người niệm Phật phải biết rõ tất cả sắc tướng đều như huyễn
  Người niệm Phật phải biết rõ tất cả sắc tướng đều như huyễn
  Cho đến các vị tu mà còn đắm ưa chuỗi tốt; tượng đẹp, hoặc cảnh giới lành, cũng thuộc về tâm tham nhiễm. Phải nên xem đó là những phương tiện, hoặc cảnh nhân duyên như huyễn, chớ sanh lòng tham trước.
  Xem tiếp
 • Tiền bạc và tài sản đối với người cư sĩ
  Tiền bạc và tài sản đối với người cư sĩ
  Đối với người xuất gia sống đời phạm hạnh thì tiền bạc, tài sản không quan trọng, nhưng tiền bạc và tài sản là phương tiện cần thiết trong việc sinh sống của người cư sĩ.
  Xem tiếp
Back to top