TP. HCM: H. Củ Chi, Tụng Giới Bồ Tát tháng 3 và triển khai Phật sự

31/03/2022 3:48
Ngày 1 tháng 3 năm Nhâm Dần (Nhằm ngày 1/4/2022)

Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi, tổ chức lễ tụng giới Bồ Tát và triển khai công tác Phật đản và ACKH PL: 2566 DL: 2022, dành cho chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện Củ Chi.

Cung thỉnh chư vị Hòa thượng chứng minh khóa lễ
Chứng minh và tham dự có chư tôn Hòa thượng chứng minh Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi, chư tôn đức thường trực và trưởng các Ban chuyên ngành thuộc Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện đồng tham dự.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật cầu nguyện tứ chúng đồng tu, Phật sự viên thành


Tại chùa Thiên Phước (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi), chư tôn thiền đức chứng minh tham lễ Phật lễ Tổ cầu nguyện tứ chúng đồng tu, hưng long Tam Bảo.


Nhất tâm trì tụng kinh chú trước khi thuyết giới Bồ Tát
Đại diện thường trực BTS GHGPVN H. Củ Chi thông kiểm số chúng.
Sa Di Ni 10 giới tịnh tâm hướng về lời dạy của chư tôn đức.
Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi)

trùng tuyên 10 giới Sa Di
Trùng tuyên giới Bồ Tát


Chư tôn thiền đức chứng minh lễ tụng giới Bồ Tát
Chư tôn thiền đức Tăng Ni tụng giới Bồ Tát
Sau buổi lễ tụng giới Bồ Tát, Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi, triển khai công tác Phật đản và ACKH PL: 2566 DL: 2022 đến với chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Đại diện Ban thư ký điều phối chương trình triển khai công tác Phật sự


Thượng tọa Phó Ban triển khai kế hoạch Phật đản PL: 2566 DL 2022


Theo đó nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi sẽ tổ chức Phật đản tại lễ đài tại chùa Hoằng Linh (xã An Nhơn Tây), với sự chứng minh và tham dự của Thường trực BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, các cấp chính quyền huyện Củ Chi, thường trực BTS GHPGVN H. Củ Chi, 13 Ban chuyên ngành và chư tôn đức Tăng Ni cùng quý nam nữ Phật tử đồng tham dự số lượng dự kiến từ 500 vị trở lên.

Đại đức Phó Ban thường trực triển khai kế hoạch ACKH PL: 2566 DL 2022


Về An cư kiết hạ, Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi vẫn duy trì truyền thống ACKH dành cho chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn huyện Củ Chi, trường hạ Tăng được tổ chức tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội), trường hạ Ni được triển khai tại chùa Di Đà (xã Trung Lập Hạ).

Thượng tọa Trưởng Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi đúc kết buổi họp


Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi) tán dương công đức của chư tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện nhà, đã đồng hành cùng với Ban thường trực BTS GHPGVN H. Củ Chi hoàn thành nhiều công tác Phật sự trong thời gian qua, qua đây Thượng tọa cũng mong muốn chúng ta tiếp tục đoàn kết và làm tốt công tác Phật sự trong thời gian tới như tổ chức Đại lễ Phật đản, ACKH....

Hồi hướng cầu nguyện Phật sự viên thành

TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO CỦ CHI

Các tin tức khác

Back to top