Tp. HCM: H. Củ Chi: Bố Tát đầu tiên mùa ACKH PL 2568 DL 2024

5/06/2024 4:13
An kỳ thân tâm, Cư kỳ hạn định

Ngày 29 tháng 04 năm Giáp Thìn (Nhằm ngày 05 tháng 06 năm 2024) tại trường hạ tập trung chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội), trang nghiêm diễn ra kỳ bố tát đầu tiên mùa an cư kiết hạ PL 2568 DL 2024.
Tham lễ cầu nguyện tứ chúng đồng tu trang nghiêm an lạc.


Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Hòa thượng Thích Tắc Hiệp (chứng minh BTS GHPGVN H. Củ chi), Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng BTS GHPGVN H. Củ Chi), chư tôn đức thường trực, ủy viên các Ban chuyên ngành, trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện Củ Chi cùng chư vị hành giả an cư đồng tham dự.
Nhất tâm hướng nguyện.


Chư tôn đức trang nghiêm tham lễ tại Tổ đường và chánh điện chùa Pháp Thành, nhất tâm hướng nguyện: “cửa thiền thường nghiêm tịnh, toàn chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa pháp hằng nhuần gội, Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng, chúng sanh sống an lạc, vui hưởng cảnh thái bình, nơi nơi dứt đao binh, mỗi mỗi đều thành Phật.”
Thông kiểm số chúng.
Tịnh nhơn thính giới.


Chư vị hành giả an cư tại chùa Pháp Thành theo thời khóa bắt đầu từ lúc 3h30 đến 21h00 hàng ngày, công phu tụng kinh bái sám nhằm trang nghiêm tự thân và đem lại lợi ích cho số đông.
Thượng tọa Thích An Tín trùng tuyên giới luật.
Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng BTS GHPGVN H. Củ Chi) tham dự lễ Bố Tát


Giới của Đức Phật chế định dành cho chư vị xuất gia là ngăn ngừa điều ác, khởi tâm từ bi, siêng làm việc thiện, giúp cho chư vị xuất gia an trú nơi thân và tâm.
Giới luật là mạng mạch của Phật pháp.
Lễ bố tát kỳ đầu tiên mùa ACKH PL 2568 tại chùa Pháp Thành trang nghiêm thành tựu viên mãn.
TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO CỦ CHI

Các tin tức khác

Back to top