Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

14/04/2022 12:22
Sáng 14-4 (14-3 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới định kỳ.


Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Sau khi lễ Tổ, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, trì tụng Đại bi và phát lồ sám hối.

Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục TP.HCM đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Chư Tăng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

... và phát lồ sám hối như pháp

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

Bố-tát là nghi thức đặc thù từ thời Đức Phật nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Giới luật là thọ mạng Chánh pháp

Các tin tức khác

Back to top