Chọn bạn mà chơi

1/04/2024 8:58

CHỌN BẠN MÀ CHƠI !


Bạn sinh ra ở đâu

Không có quyền được chọn

Nhưng xung quanh là ai

Lại tùy thuộc vào bạn.


Bởi khi càng tiếp xúc

Sẽ giống như họ thôi

Chọn bạn để mà chơi

Là điều không đơn giản.


Lòng người là vô hạn

Nông sâu chẳng thể dò

Thế nào là tốt - xấu

Lấy gì để cân đo?


Đừng chọn người thô lỗ

Đừng chọn người vì tiền

Đừng chọn người vì lợi

Sẽ chẳng được an yên.


Có những sự lựa chọn

Là của bản thân mình

Chọn cách mà bạn sống

Giả dối hay chân thành.


Hãy chọn lấy người hiền

Không bỏ rơi bè bạn

Khi ốm đau hoạn nạn 

Vẫn vững tâm kề bên...!St

Các tin tức khác

Back to top