Ai cũng có một "con bò"!

5/07/2019 5:53
Một hôm Đức Phật và các thầy tỳ kheo cùng ngồi dưới một gốc cây bồ đề, lúc Đức Phật và các thầy đang thiền thì có một người Bà-la-môn nọ chạy đến với tâm trạng rất lo âu, sợ hãi. Người này nói với Đức Phật rằng:

- Này Sa Môn Cù Đàm, nãy giờ ngài ngồi thiền với các vị đệ tử ở đây có thấy con bò nào chạy ngang không?

Đức Phật mới nói rằng: "Nãy giờ ta ngồi thiền với các thầy ở đây không thấy con bò nào chạy ngang cả!".

Người Bà-la-môn nghe Đức Phật nói như vậy mới bỏ đi và tiếp tục tìm con bò của mình. Đức Phật quay sang các thầy bên cạnh hỏi rằng:

- Này các thầy, tại sao người đàn ông kia lại lo âu và sợ hãi như vậy?

Các thầy tỷ kheo trả lời: "Vì người đàn ông này vừa mới bị mất một con bò".

Đức Phật lại hỏi tiếp: "Vậy các thầy có một con bò nào để mất không?".

- Này các thầy, tại sao người đàn ông kia lại lo âu và sợ hãi như vậy?

- Này các thầy, tại sao người đàn ông kia lại lo âu và sợ hãi như vậy?

Các thầy trả lời:

- Thưa Đức Thế Tôn, chúng con không có con bò nào để mất cả!

- Đúng rồi, vì các thầy chẳng có con bò nào để mất cả, nên các thầy mới có thể ngồi an nhiên tự tại và hạnh phúc dưới gốc cây Bồ đề này!

Những thứ của cải vật chất xung quanh mình đều là những "con bò" cả, và nếu mình không có tâm thái tự tại của một người học Phật, thì những "con bò" đó luôn làm mình phải lo âu sợ hãi. Vì mình có thì mình sợ mất, mất rồi thì đau khổ vô cùng!


Tâm Nguyên

Các tin tức khác

Back to top