Đầu năm đưa mẹ lên chùa

21/02/2021 8:33

Một người con hạnh phúc

Đưa mẹ đi lễ chùa

Vui nghinh xuân tiếp phước

Hoa thơm ngát bốn mùa

 

Chùa núi cao mau mỏi

Chân mẹ yếu, con dìu

Thầy chúc mong mạnh giỏi

Mẹ vui tuổi xế chiều

 

Đầu năm mẹ lạy Phật

Cầu con cháu bình an

Thời kinh tụng hằng nhật

Mẹ nào ước cao sang...

 

Con dìu mẹ xuống núi

Có người lặng trông theo

Ôi... cay gừng mặn muối

Nhớ mẹ mình xiết bao!


Tâm Không Vĩnh Hữu

Các tin tức khác

Back to top