Cái gì có được dễ dàng sẽ chẳng bao giờ bền lâu

11/11/2023 8:46

Cái gì có được dễ dàng sẽ chẳng bao giờ bền lâu.


Cái gì bền lâu thì chẳng thể có được dễ dàng..! 


Muốn có đóa hoa đẹp phải chăm bón phân,tưới nước,bắt sâu !Đến một ngày chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua và thầm cảm ơn những người đã từng gặp gỡ. 


Dù ngắn dù dài, dù vui dù buồn, dù còn liên lạc hay đã trở thành người dưng, đó vẫn là số phận sắp đặt.


Tất cả sẽ dạy cho chúng ta những bài học để trưởng thành.Đức Phật dạy :


Người sống có đức tự nhiên phước báo tìm đến, người có tâm nhan sắc tự nhiên đẹp. 


Dối trời, dối Phật, dối nhân sinh... đố ai dối được lương tâm của mình. 


Trốn trời, trốn nợ, trốn tình... đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo.


Nếu hôm nay con chọn đối xử tốt với người khác, thì mai này con sẽ nhận lại đầy đủ sự tử tế của cuộc đời. Nhân quả công bằng, chẳng mất đâu con ! St

Các tin tức khác

Back to top