Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả ấy

6/06/2024 8:32

ĐỨC PHẬT DẠY…!!!


"Ta không có quyền ban phước hay giáng họa cho ai cả". Đạo Phật được xây dựng trên nền tảng: luật NHÂN QUẢ và sự CÔNG BẰNG. 


Nghĩa là :"Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả ấy."


Cũng vì thế khi đến với đạo Phật ta có bổn phận là tu sửa bản thân mình.


- Từ xấu thành tốt.


- Từ tối thành sáng.


- Từ yếu hèn thành dũng cảm.


- Từ vị kỷ, cố chấp đến vị tha, độ lượng.


TỐT : nghĩa là không làm điều ác chỉ làm điều thiện.


Không gieo nhân ác thì không có quả báo xấu, còn tạo nhân thiện thì phước báo không cầu vẫn đến. Chứ không thể nào chẳng tạo nhân thiện mà lạy Phật để cầu phước báo, rồi Đức Phật ngài sẽ ban phước cho chúng ta được.


SÁNG : nghĩa là thường năng đọc kinh pháp, suy ngẫm sâu xa về luật nhân quả, lương nhân duyên về hiện tượng vô thường khổ não của thế gian để không bị mê lầm về những ảo ảnh hạnh phúc thấp hèn giả tạo.


DŨNG CẢM:  là dám làm và dám chịu  đối với việc xấu mình đã gây ra dù vô tình hay cố ý mình phải can đảm nhận trách nhiệm.


Nếu muốn chuyển hóa được nghiệp xấu thì phải thành tâm sám hối, cố gắng hết sức mình  khắc phục những hậu quả xấu  do những lỗi lầm mình gây ra và phải biết tích cực làm nhiều điều thiện thì mới mong chuyển hóa được nghiệp xấu này. Chứ không thể nào yếu hèn, khi đã làm điều xấu rồi chỉ biết chạy đến Phật cầu xin xá tội.


Dũng cảm còn có nghĩa là mạnh mẽ tự thắng phục những khuynh hướng thấp hèn để thanh lọc ô nhiễm: tham, sân, si, nội tâm.


VỊ THA : là khởi điểm của mọi điều lành…!!!St

Các tin tức khác

Back to top