Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu tiền bạc vẫn chưa thấy đủ

8/07/2024 8:54

Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi. Dù cực khổ ra sao, công việc làm cũng không thể hết.


Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu tiền bạc vẫn chưa thấy đủ.


Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng. Dù thận trọng đến đâu thì lỗi lầm cũng phạm phải không ít.


Thế giới rộng lớn ,con người bé nhỏ. Có một số việc không nên xem quá nặng nề.


Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, ĐỪNG CHÈN ÉP CHÍNH MÌNH.


Nếu đã tận lực hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận!St

Các tin tức khác

Back to top