Tại sao hằng ngày phải siêng năng niệm Phật?

25/10/2023 8:09
Điều cốt yếu là hằng ngày chúng ta phải siêng năng niệm Phật, khi lâm chung chủng tử Phật trong tâm xuất hiện trước, thì lúc đó mới hy vọng có cơ hội vãng sanh.

Đáp:

Người không tu hành, không hiểu Phật pháp, không được hướng dẫn vãng sanh, không có người hộ niệm…giờ lâm chung đa phần thần thức của họ thường bị chìm trong ác mộng, bị rơi vào những cạm bẫy dữ ác, rơi vào những cảnh hung hiểm.

Bị lôi vào đó rồi thì rất khó thoát thân, thần thức sẽ theo nghiệp đi thọ báo.

Nếu bình thường, hàng ngày họ siêng năng niệm Phật, tức là gieo chủng tử Phật vào trong tâm thức của họ.

Chủng tử Phật ngày càng phát triển lớn mạnh, thì khi lâm chung chủng tử Phật xuất hiện trước, lúc ấy mới cảm ứng đạo giao với Phật và được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc.


Ấn Quang Đại sư

Các tin tức khác

Back to top