Tp. HCM: H. Củ Chi, pháp thoại "Ý nghĩa Phật đản" tại chùa Hạnh Đức

7/05/2022 8:49
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, ba ngàn thế giới đón Như Lai

Pháp thoại "Ý nghĩa Phật đản" do Tỳ kheo Thích Thông Bảo diễn giải, dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Trụ trì chùa Hạnh Đức - Bổn sư của Tỳ kheo Thích Thông Bảo) pháp thoại triển khai các kiến thức căn bản cuộc đời Đức Phật thông qua hình ảnh đản sanh.

Đại đức Thích Hạnh Hiếu chứng minh buổi thuyết giảng
Tỳ kheo Thích Thông Bảo diễn giải "Ý Nghĩa Phật Đản"


Theo đó Tỳ kheo Thích Thông Bảo đã triển khai các kiến thức căn bản của sự kiện Đức Phật đản sinh đến với hội chúng, Đức Phật đản sinh mang ý nghĩa đem ánh sáng từ bi trí tuệ đến với muôn loài, hình ảnh sơ sanh bảo tướng nhắc nhở chúng ta, bản ngã là chướng ngại cho con đường tu nhân học Phật.

Từ một Hoàng thái tử, Ngài đã rũ bỏ tóc xanh, trả lại vương bào để sống đời thoát tục với tấm cà sa và bình bát hành trì. Điều đó đã làm thức tỉnh giới thượng lưu, những người quyền thế thời bấy giờ về sự lựa chọn giữa lý tưởng và cách sống; giữa địa vị giàu sang cho bản thân hay lợi ích cho nhân loại. Cùng với đó, Ngài đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền văn minh sông Hằng qua việc thành lập Tăng đoàn (Sangha) của những vị khất sĩ áo vàng vân du khắp xứ Ấn, làm thay đổi những quy định khắc nghiệt về phân chia đẳng cấp của xã hội đương thời. Theo Đức Phật, tư cách con người được khẳng định bằng thân, khẩu và ý của chính người ấy, không do truyền thừa từ phả hệ. Tôn giả Vàsettha thuộc dòng dõi Bà la môn, xuất gia theo Phật đã bị chỉ trích: Tại sao đang ở giai cấp do Phạm Thiên sinh ra mà lại đi theo giai cấp thấp? Tôn giả rất ưu tư và đi đến bạch Phật, được Đức Thế Tôn dạy: Con người có mặt trên đời đều do “thai sinh”, không có một Phạm Thiên nào sinh ra. Bất kể là ai dù thuộc dòng dõi Bà la môn, Sát đế lỵ, Phệ xá hay Thủ đà la nếu giữ 5 tịnh giới, hay tu 10 điều thiện thì những vị ấy đáng được tán thán. Những ai phá giới, sống ác hạnh dù ở giai cấp nào cũng sẽ bị chỉ trích. Nếu có ai trong bốn giai cấp này trở thành vị tỳ kheo tu hành tinh tiến, đoạn trừ lậu hoặc, phạm hạnh viên mãn, dứt hết mọi hữu kiết sử, vị ấy được xem là vị tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này. Bậc trí cần có nhận thức như vậy. (Kinh Trường Bộ, phẩm kinh số 27 Khởi thế nhân bổn - Agganna sutta) (GNO).

Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ thêm pháp thoại ngắn 
"trong tâm có Phật"


Pháp thoại kết thúc để lại nhiều tình cảm hoan hỷ của quý Phật tử, được biết Phật tử chùa Hạnh Đức là những vị Phật tử xưa nay chưa biết Phật pháp, từ ngày chùa Hạnh Đức được thành lập đạo tràng Phật tử được hình thành dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Hạnh Hiếu, với tấm lòng từ bi của Đại đức ân sư đã triển khai nhiều phương tiện giúp Phật tử tiếp cận Phật pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quý nam nữ Phật tử tu tập.


Chụp hình lưu niệm với Đại đức ân sư.


ĐỒNG NGHĨA - ĐỒNG PHÁT - ĐỒNG TRÍ - ĐỒNG DUYÊN -

ĐỒNG VINH - PHÁP THIÊN - ĐỨC NGHĨA - ĐỨC PHÁTCác tin tức khác

Back to top