Tp. HCM: H. Củ Chi: Đại lễ phóng sinh lần 2 tại chùa Hạnh Đức

19/02/2023 2:41
Khóa lễ phóng sinh tại chùa Hạnh Đức - Củ Chi

Khóa lễ phóng sinh diễn ra trang nghiêm tại chùa Hạnh Đức, dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Trụ trì chùa Hạnh Đức), đạo trang Phât đã trang nghiêm cung thỉnh Đại đức trụ trì quang lâm chứng minh khóa lễ phóng sinh đầu tiên năm Quý Mão 2023.Tỳ kheo Thích Đồng Tuấn cung thỉnh Đại đức ân sư quang lâm chứng minh khóa lễ phóng sinh


Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) niêm hương khải bạch.
nhất tâm chú nguyện và cử hành nghi thức sái tịnh
Cử hành lễ quy y và trì tụng kinh chú cho các loài được phóng sanh.
Cung thỉnh Đại đức ân sư cử hành nghi thức sái tịnh chúng ngư được phóng sanh.


Phóng sinh nguyện cầu mọi người được bình an hạnh phúc.
Đệ tử Đồng Hạnh hoan hỷ thả cá cầu nguyện mọi người được sức khỏe.
Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ pháp thoại ngắn " Được làm thân người là khó"
Hội chúng đồng thanh y giáo phụng hành theo lời dạy của Đại đức ân sư.

và nhận lộc.
Nhận lộc trong âm hưởng đại chúng đồng nhất tâm niệm Phật


ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG HẠNH - ĐỒNG HÒA

ĐỒNG PHÁT - ĐỒNG TRÍ - THIỆN NGỌC
Các tin tức khác

Back to top