Tp. HCM: H. Củ chi: Trang nghiêm khóa lễ kỷ niệm ngày Bồ Tát Quan Âm xuất gia tại chùa Hạnh Đức

3/11/2023 6:19
Ngày 19 tháng 09 năm Quý Mão, khóa lễ dâng đèn cúng dường Bồ tát Quan Âm tại chùa Hạnh Đức

Bồ Tát Quan Âm có nhân duyên tại cõi ta bà, với lòng từ bi cứu độ chúng sanh, người người đều quy kính đảnh lễ, tại chùa Hạnh Đức vào chủ nhật hàng tuần đều có khóa lễ sám hối hồng danh Bồ Tát Quan Âm.Đại đức ân sư thượng Hạnh hạ Hiếu chứng minh khóa lễ


Kỷ niệm ngày Bồ Tát Quan Âm xuất gia, vào ngày 19 tháng 09 năm Quý Mão, được sự cho phép của Đại Đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức), Tăng chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm khóa lễ hoa đăng cúng dường Bồ Tát Quan Âm.Đạo tràng Phật tử trang nghiêm cung đón Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Trụ trì chùa Hạnh Đức)


Với lòng từ bi cứu khổ ban vui, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm luôn được trì tụng tại chùa Hạnh Đức, ngôi chùa mới vừa thành lập còn nhiều khó khăn nhưng với hạnh nguyện của Đại đức ân sư, đã tổ chức thành công nhiều khóa lễ theo truyền thống Phật giáo giúp cho hàng ngàn thiện nam tín nữ phát khởi nhân duyên, siêng làm điều thiện không làm việc ác, thực hành theo lời Phật dạy để cuộc sống được an lạc và đem lại lợi ích cho số đông.Đại đức ân sư quang lâm chứng minh khóa lễ.
Dâng hương cúng dường hướng nguyện Bồ Tát Quan Âm chứng minh công đức.


Phật tử đồng hướng nguyện.
Hoa đăng cúng dường Bồ Tát Quan Âm


Đại đức ân sư truyền đăng đến quý Phật tử

dâng cúng dường Bồ Tát Quan Âm
Ngưỡng nguyện Bồ Tát Quan Âm thùy từ chứng minh công đức
Không gian chùa Hạnh Đức có hạn nên 

Đại đức ân sư vẫn tạo mọi điều kiện để Phật tử dâng đèn cúng Phật


Phật tử trang nghiêm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm

chờ đến lượt dâng đèn cúng Phật.Những vị Phật tử sau cùng vẫn được Đại đức ân sư truyền đăng kết duyên lành.Danh hiệu Bồ Tát Quan Âm được đạo tràng chùa Hạnh Đức trì niệm.
Chùa Hạnh Đức tận dụng mọi không gian để mọi người được kết duyên lành

nhân kỷ niệm ngày xuất gia của Bồ Tát Quan Âm.


Đảnh lễ thập nhị nguyện Bồ Tát Quan Âm

nguyện cầu nhà nhà được an vui hạnh phúc.
Khóa lễ để lại nhiều ấn tượng hoan hỷ đến với hội chúng.
Duyên sự tùng sự Đại đức ân sư đã tặng gạo cho bà con nghèo

nhân kỷ niệm ngày xuất gia của Bồ Tát Quan Âm.
Pháp thoại ngắn về hạnh nguyện Quan Âm

và kết thúc khóa lễ trong tinh thần hướng nguyện lòng từ bi của Bồ TátTrang nghiêm đồng niệm danh hiệu Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát để nhận lộc.


ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG HẠNH - CHÚC TUỆ

Các tin tức khác

Back to top