Tp. HCM: H. Củ Chi: Trang nghiêm lễ tắm Phật tại chùa Hạnh Đức

21/05/2024 8:01
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, ba ngàn thế giới đón Như Lai

Hòa chung không khí kính mừng Đại lễ Phật đản PL 2568 DL 2024, ngày 14/04 Giáp Thìn, chùa Hạnh Đức trang nghiêm cử hành lễ tắm Phật, dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Trụ trì chùa Hạnh Đức).Cung thỉnh Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) chứng minh khóa lễ.
Đại đức ân sư tham lễ tại chánh điện chùa Hạnh Đức.
Được biết, chùa Hạnh Đức được khai sơn vào ngày 08/02 Ất Mùi (2015), đạo tràng được hình thành từ vài Phật tử và đến nay chùa Hạnh Đức tiếp đón hàng trăm Phật tử, người yêu mến đạo Phật mỗi khi có khóa lễ.Chánh điện chùa Hạnh Đức trang nghiêm lễ tắm Phật ngày 14/04 Giáp Thìn
Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) cử hành nghi thức sái tịnh.
Đại đức ân sư và Tăng chúng cử hành lễ mộc dục.


Dưới sự chứng minh của Đại đức ân sư

Phật tử lần lượt tắm Phật, đại chúng nhất tâm hướng nguyện kệ tắm Phật.Tận dụng mọi không gian của chùa Hạnh Đức để tham dự lễ tắm Phật.


Những bạn nhỏ kết thiện duyên.


Hôm nay được tắm cho Như Lai

Trí Tuệ Quang Minh Công Đức Lớn
Ba cõi chúng sanh đang chìm đắm

Được thấy trần gian hiện Pháp thân.


Chùa Hạnh Đức được thành lập kết thiện duyên nhiều Phật tử ở xa về tham dự các khóa lễ.


Nhiều Phật tử ở xa cũng về tham dự lễ tắm Phật tại chùa Hạnh Đức.
Tuy Phật tử về tham dự đông nhưng Đại đức ân sư và Tăng chúng chùa Hạnh Đức

nhất tâm hướng nguyện để Phật tử cuối cùng được tắm Phật.
Phật tử luôn trang nghiêm để tắm Phật.


Cung thỉnh Đại đức ân sư chứng minh lễ trao học bổng.
Kính mừng Đại lễ Phật đản PL 2568, Đại đức ân sư đã trao tặng những Phật học bổng kết thiện duyên.


Kết thiện duyên.


Đại đức ân sư hướng dẫn Phật tử đảnh lễ tứ trọng ân.
Nhất tâm hướng nguyện chúng sanh được an lạc.


Không gian chùa Hạnh Đức có hạn, mỗi khóa lễ đều có hàng trăm Phật tử về tham dự.
khóa lễ tắm Phật kết thúc để lại nhiều ấn tượng và hoan hỷ của Đại chúng.


ĐỒNG TUẤN - CHÚC TUỆ - ĐỒNG TRÍ- TẤN ĐẠT.
Các tin tức khác

Back to top