Lễ truy điệu hòa thượng Thích Như Huệ

28/06/2016 3:56

HT NHU HUE

LE TUONG NIEM

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHẬP KIM QUANG

CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG NHƯ HẠ HUỆ

PHƯƠNG TRƯỢNG CHÙA PHÁP HOA NAM ÚC

 


1

1 1

  1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 

 

1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 

Các tin tức khác

Back to top