Tp.HCM: Quận 10, triển khai kế hoạch ACKH và Phật đản PL: 2566

17/04/2022 5:14
Ngày 16/3 Nhâm Dần (Thứ bảy, ngày 16/04/2022), Ban trị sự GHPGVN Quận 10 tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch ACKH và Phật đản PL: 2566 tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 10 (Chùa Ấn Quang)

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín (chứng minh BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng BTS GHPGVN Quận 10), Thượng tọa Thích Quảng Chơn (Phó thường trực BTS GHPGVN Quận 10), Thượng tọa Thích Tâm Hoa (Phó  Ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN Quận 10), chư tôn thường trực và thành viên BTS GHGPVN Quận 10 cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì tự viện tại quận 10 đồng tham dự
Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận 10)

phát biểu khai mạc

Thời gian qua vì dịch bệnh nên Ban trị sự GHPGVN Quận 10 không tổ chức các buổi họp định kỳ để thông tin các công tác Phật sự, hôm nay thường trực BTS GHPGVN Quận 10 thống nhất tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch Phật đản và ACKH PL 2566, với niềm tin sâu sắc, đạo pháp dân tộc sáng lạng huy hoàn, mong chư tôn đức đóng góp ý kiến nhiệt tình nhiệt tâm để các công tác Phật sự tại quận nha được thành tựu, thượng tọa chia sẻ.


Thượng tọa Thích Quảng Chơn (Phó thường trực BTS GHPGVN Quận 10)
triển khai kế hoạch Phật đản PL: 2566.

Đại lễ Phật đản là Đại lễ vô cùng quan trọng hướng về Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ vì chúng sanh khai ngộ ra chan lý giải thoát. Trong Đại lễ này người con Phật luôn thể hiện tinh thần từ bi trí tuệ trang nghiêm tự thân, góp phần xiểng dương chân lý đạo Phật, xây dựng một xã hội bình an hạnh phúc.


Lễ đài chính đặt tại văn phòng Ban trị sự GHPGVN quận 10 (Chùa Ấn Quang) với sự tham dự của chư tôn thiền đức Ban trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, thành viên BTS GHPGVN Quận 10, các cấp chính quyền, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đồng bào các giới đồng tham dự.


Thượng tọa Thích Tâm Hoa (Phó ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN Quận 10)
triển khai kế hoạch An cư kiết hạ PL: 2566

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trao dồi Giới định tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.Lễ Bố tát tụng giới dành cho chư Tăng tại chùa Ấn Quang, chùa Hưng Long, chùa Phật Quang, chùa Bửu Đà, Chùa Giác Ngộ, chùa Định Thành, lễ Bố tát của chư Ni tại chùa Từ Nghiêm.Sư cô Thích Nữ Thánh Tâm (Phó Ban trị sự GHPGVN Quận 10)
chia sẻ ACKH bên Chư Ni.
Đại đức Thích Trung Hiếu (Phó thư ký BTS GHPGVN Quận 10)
vận động tài chính cúng dường Đại lễ Phật đản.
Sư cô Thích Nữ Huệ Thanh (Trưởng Ban kinh tế tài chính)

báo cáo tài chính thu chi.
Hòa thượng Thích Như Tin (Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh)
ban lời đạo từ.


Tán dương công đức của thường trực BTS GHPGVN Quận 10, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại quận 10, luôn đoàn kết hòa hợp để hoàn thành mọi công tác Phật sự được Ban trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh giao phó, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì luôn đồng hành cùng các công tác Phật sự tại quận nhà, với sự đoàn kết của toàn thể Tăng Ni và Ban trị sự GHPGVN Quận 10, các công tác Phật sự sắp tới sẽ thành công viên mãn, Hòa thượng chia sẻ.
Hồi hướng - Hoàn mãn

TUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác

Back to top