An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

16/10/2022 8:16
Sáng nay 16-10, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trước chánh điện mới của cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).


An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 1

Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lộ thiên hướng vào chánh điện 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện quang lâm niêm hương cầu nguyện, cử hành nghi thức sái tịnh, an vị; chư tôn đức Hội đồng Điều hành và hơn 1.000 Tăng Ni tham dự cầu nguyện.

An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 2

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm niêm hương cầu nguyện

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cùng các vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo địa phương sở tại và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Với sự dẫn lễ của Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng, đại chúng đã đồng thanh nhất tâm trì tụng Đại bi thần chú, Bát-nhã tâm kinh, phụng thỉnh Đức Thế Tôn an vị và hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước phát triển và nhân dân an cư lạc nghiệp.

An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 3
Đức Quyền Pháp chủ cử hành nghi thức sái tịnh, an vị tôn tượng

Được biết, tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đại định, ngồi tư thế kiết-già, do ông Trương Hòa Bình phát tâm cúng tiến, được các nghệ nhân đá Non Nước quận Ngũ Hành Sơn TP.Đà Nẵng tạc trên đá trắng Thanh Hóa, chiều cao 9,5m, trong đó thân tượng 4,5m, tổng trọng lượng hơn 63 tấn (không tính phần bệ bê-tông 100 tấn).

Sau lễ an vị, Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN đã có thời pháp sách tấn đến các Tăng, Ni các khóa đang tu học nội trú ở các cơ sở của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và các Phật tử đạo tràng cũng tham dự thính pháp.

An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 4
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 5
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 6
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 7
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 8
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 9
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 10
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 11
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 12
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 13
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 14
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 15
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 16
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 17
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 18
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 19
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 20
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 21
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 22
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 23
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 24
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 25
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 26
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 27
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 28
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 29
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 30
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 31
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 32
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 33
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 34
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 35
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 36
An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 37

Quang cảnh buổi thuyết giảng của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN cho Tăng Ni sinh viên sáng 16-10-2022

Các tin tức khác

Back to top