Tp. HCM: Quận 10, Lễ nhập quan Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ - Viện chủ chùa Vạn Hạnh Q. 10

20/01/2023 10:37
Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ viện chủ chùa Vạn Hạnh tân viên tịch.

Theo cáo phó do Trưởng BTS GHPGVN Q.10 ấn ký, Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ (viện chủ chùa Vạn Hạnh quận 10) viên tịch vào lúc 17h15, ngày 19/01/2023 (Nhằm ngày 28/12 Nhâm Dần), môn đồ hiếu quyến kính báo tin.

Ngày 20/01/2023 (Nhằm ngày 29/12 Nhâm Dần), Ban tổ chức tang lễ cử hành trang nghiêm lễ nhập kim quang cố Ni trưởng viện chủ chùa Vạn Hạnh Q.10, chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, Thượng tọa Thích Thiện Quý (Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN Tp. HCM), Thượn tọa Thích Trung Nguyện (Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó chánh thư ký kiêm chánh văn phòng BTS GHPGVN Tp. HCM), Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận 10, trưởng Ban tổ chức tang lễ), Thượng tọa Thích Quảng Chơn (Trưởng Ban nghi lễ thành phố HCM, Phó Ban tổ chức tang lễ), chư tôn thiền đức Tăng Ni và Phật tử đồng tham dự.Môn đồ hiếu quyến tác bạch thỉnh chư tôn thiền đức cử hành lễ nhập kim quan


Thường trực BTS GHPGVN Tp. HCM và quận 10 tham dự lễ nhập kim quan cố Ni trưởng.
Hòa thượng Thích Như Tín cử hành nghi thức sái tịnh.


Nhất tâm cầu nguyện Cố Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ cao đăng Phật quốc.


NGỘ TRÍ THUẬNCác tin tức khác

Back to top