Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự

29/01/2023 8:45
Pháp hội Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10); sáng nay, mồng 8 tháng Giêng (29-1), đã diễn ra lễ tán đàn, hồi hướng sau 7 thời trì tụng kinh Dược Sư.


Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Thời thứ 7 trì tụng kinh Dược Sư tại pháp hội trước lễ tán đàn

Sau khi cung thỉnh 7 vị đàn chủ quang lâm, hữu nhiễu đàn tràng 3 vòng trong khi đại chúng niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, duy-na xướng hiệu thất Phật, toàn thể đại chúng năm vóc sát đất chí thành đảnh lễ.

7 vị đàn chủ trong lễ tán đàn, gồm Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Thượng tọa Thích Truyền Cường và Thượng tọa Thích Đạt Đức.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Hòa thượng Thích Thích Lệ Trang đương vi đệ nhất đàn chủ

Sau khi các chủ đàn và đại chúng an tọa, toàn thể hội chúng hòa âm cử tán Phật Dược Sư, đồng thanh trì tụng kinh Dược Sư (bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Trí Quảng), trì tụng 49 biến Quán đảnh đà-la-ni, tụng sám pháp chúc nguyện.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tuyên sớ chương bản Việt ngữ, cử hành nghi thức cúng ngọ truyền thống.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Hòa thượng Thích Lệ Trang truyên sớ

Pháp hội Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” tại Việt Nam Quốc Tự khai đàn vào 8 giờ mồng 6 Tết Quý Mão, với sự chứng minh bạch Phật của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN; sự tham dự của chư vị giáo phẩm thành viên Ban Trị sự, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện, Tăng Ni các tự viện và Phật tử các đạo tràng.

Pháp hội tổ chức từ mồng 6 đến ngày 8 Tết Quý Mão (từ ngày 27 đến 29-1-2023), có 7 khóa trì tụng kinh Dược Sư với sự tham dự của chư Tăng Ni, Phật tử, người dân có tín ngưỡng đạo Phật; cùng với đó, trước mỗi thời kinh đều có các pháp thoại do chư vị giảng sư của TP.HCM chủ giảng.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

Lễ bạch Phật tại lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư

Phật tử, người dân tham dự cầu nguyện được hướng dẫn cách áp dụng lời dạy của Đức Phật vào đời sống hàng ngày để có sự an lạc thực sự bên cạnh việc cầu nguyện.

Mỗi người cũng tự ghi tên bản thân cũng như gia đình vào các văn sớ do Ban Tổ chức phát. Trong mỗi khóa lễ, chư Tăng thuộc Ban Nghi lễ đều tuyên sớ và hướng dẫn hội chúng cầu nguyện, hồi hướng năng lượng an lành cho bản thân, gia đình, đất nước, thế giới, cầu cho tật bệnh tiêu trừ, mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Cũng trong buổi lễ sáng nay, chư vị chủ đàn và chư tôn đức đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã nhiễu đàn hồi hướng.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức, Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tri ân

Tại lễ tán đàn, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tri ân Đức Pháp chủ, chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 Ban Trị sự quận huyện, Ban Từ thiện thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa, cùng các đơn vị, cá nhân... đã phát tâm trợ duyên cho Ban Tổ chức thực hiện Pháp hội Dược Sư đầu xuân Quý Mão thành tựu viên mãn.

Hòa thượng cũng đã có lời khánh chúc đến Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN và chư Tăng Ni, Phật tử một mùa xuân thân tâm an lạc. Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa và tinh thần cốt lõi của pháp hội cũng như việc cầu nguyện là tam nghiệp trang nghiêm, thanh tịnh.

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng đã thông báo cho biết đàn tràng Dược Sư thất châu tại hội trường Việt Nam Quốc Tự sẽ được duy trì cho đến hết rằm tháng Giêng. Theo đó, sau lễ tán đàn, các thời khóa trì tụng kinh Dược Sư tiếp tục được duy trì vào lúc 17g45 chiều mỗi ngày. Phật tử và người dân có tín ngưỡng tùy nghi tham dự.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng chư vị Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ bái

Được biết, theo truyền thống và chủ trương của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, lúc ngài đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, bắt đầu từ năm 2013, vào mỗi đầu xuân mới, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đều tổ chức liên tục Pháp hội Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” theo tinh thần chánh tín của Phật tử, phù hợp với tín ngưỡng của số đông, diễn ra tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tự viện do Ban Trị sự quản lý. 

Đối với Phật giáo địa phương thuộc TP.HCM, đầu Xuân Quý Mão - 2023, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng tiếp tục khuyến khích Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận, huyện hướng dẫn các tự viện trên địa bàn tổ chức khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu nguyện quốc thới dân an.

Hình ảnh trì tụng thời cuối Pháp hội Dược Sư và nghi thức tán đàn tại Việt Nam Quốc Tự:

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Hòa thượng Thích Lệ Trang trì tụng kinh Dược Sư

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

Trì tụng kinh Dược Sư thời thứ 7 tại pháp hội

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 9
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 10
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 11
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 12
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 13
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 14
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 15
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 16
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 17
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 18
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 19
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 20
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 21
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 22
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 23

Chư tôn đức đàn chủ thực hiện nghi thức nhiễu đàn

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 24
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 25
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 26
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 27
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 28
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 29
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 30
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 31
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 32
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 33
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 34
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 35
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 36
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 37
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 38
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 39
Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 40

Pháp hội Dược Sư cầu nguyện bình an đầu Xuân Quý Mão tại Việt Nam Quốc Tự thành tựu viên mãn, tạo niềm hoan hỷ cho Tăng Ni, Phật tử thập phương tham dự

Các tin tức khác

Back to top