Lời nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ

3/02/2020 5:45
Chỉ khi con, em của bạn có đạo đức, là người tốt thì bạn mới được an nhàn cả hiện tại và lúc tuổi già. Bạn hãy quan trọng đạo đức của con hơn là tài năng. Đạo đức là nhân của tài năng. Hãy cho con của bạn đọc bài này mỗi ngày, con của bạn sẽ trở thành một người con ngoan.

Thành tâm qùy dưới Phật đài

Cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang

Phật đà từ ái nghiêm trang

Cha lành của khắp mười phương vạn loài

Lời nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ 4

 

Xin nghe con trẻ tỏ bày

Lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau

Trước là cha mẹ ơn sâu

Được nhiều phước đức sống lâu tuổi trời

Ông bà tiên tổ nhiều đời

An vui cõi Phật thảnh thơi tu hành

 

Xin cho thế giới thanh bình

Ai ai cũng sống hiền lành với nhau

Thầy cô vất vả công lao

Mong sao sẽ được phước cao đức dày

 

Còn con xin nguyện từ đây

Siêng năng học tập để ngày lớn khôn

Đáp đền cha mẹ công ơn

Đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ

 

Hôm nay con trẻ dại khờ

Biết bao mơ ước còn chờ mai sau

Nguyện trên ơn Phật nhiệm mầu

Cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều

 

Cho lòng con biết thương yêu

Để con giúp đỡ được nhiều tha nhân

Cho con lễ độ ân cần

Biết nhường kính với người gần kẻ xa

Lời nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ 2

 

Từng ngày cuộc sống đi qua

Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

Đôi điều con trẻ ước mong

Cúi xin đức Phật cảm thông độ trì.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật Pháp có ích gì cho trẻ con?

Trẻ con thường học qua gương của người lớn, vì thế cách hữu hiệu nhất để dạy dổ con cái về những giá trị đạo đức của Phật giáo là chính cha mẹ phải sống đúng theo đó. Dĩ nhiên không phải dể thực hành những điều ta nói. Nhưng nếu cha mẹ có cố gắng thực hiện, thì cũng ảnh hưởng tốt đến con cái.

Nếu trong gia đình có thờ hình tượng đức Phật, điều nầy cũng giúp ích cho con cái của ta. Ta có thể giao cho chúng 

việc lau dọn bàn thờ, dâng cúng phẩm vật. Bạn tôi và đứa con ba tuổi của cô ấy đều lạy Phật mổi sáng. Sau đó đứa trẻ dâng cúng Phật bánh trái.
Thượng tọa Thích Chân Quang

Các tin tức khác

Back to top