Đừng đặt nặng tâm tư vào những điều người khác nghĩ

15/05/2020 8:09
Mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, một số phận, một góc nhìn. Không ai có thể hiểu bản thân bạn hơn chính bạn. Vì thế, đừng phụ thuộc và đặt quá nhiều tâm tư vào những điều người khác nghĩ.

Họ không ở trong hoàn cảnh của bạn, không sở hữu tính cách như bạn, họ không thể hiểu hết bạn được. Cũng không thể quyết định hay thay đổi số phận của bạn được. Chỉ có chính bạn, mới là người quyết định những điều đó. Hãy lắng nghe suy nghĩ và mong muốn đích thực của bản thân, thay vì phụ thuộc vào người khác.


St


Các tin tức khác

Back to top