Chọn bạn

24/01/2021 8:15
Kết bạn là một nghệ thuật, và người ta có thể “sang vì bạn”.

Càng có nhiều bạn càng thêm thú, bởi ai cũng có một thế mạnh riêng và họ cho bạn trải nghiệm.

Nên kết thân với những người cùng hoạt động, cùng một sở thích với bạn và dễ thích hợp nhất là những người đồng tuổi với bạn.

Rất có thể, một trong số bạn lúc thiếu thời sẽ là bạn tri ân suốt đời và khi bóng xế bạn sẽ càng nhận thấy giá trị vô biên của tình bằng hữu chân thành ấy.

Những người bạn tốt thực sự có tấm lòng nâng đỡ bạn, họ biết giúp ích cho người khác và lúc cần cũng biết nhờ người khác giúp lại mình.

Bạn nên tìm kiếm những thiện chí ấy từ bạn hữu của mình. Để có được thiện chí từ bạn bè, bạn nên chủ động giao thiệp, khiêm nhường và tìm được những điều tốt đẹp về những người xung quanh.

Thiện cảm và ân sủng của bạn bè sẽ giúp bạn làm nên nhiều việc quan trọng trong cuộc đời.


St


Các tin tức khác

Back to top