Hãy làm gương cho con bạn về sự tôn trọng qua cách bạn ứng xử hàng ngày với mọi người

4/05/2022 11:55
Bạn cố dạy các con thật nhiều điều nhưng có biết rằng tính cách của mẹ ảnh hưởng đến con? Chúng học từ cách bạn hành xử mỗi ngày còn nhiều hơn là từ những lời răn dạy của bạn đấy.

Những người xung quanh chúng ta từ người dọn rác, vô gia cư, người nghèo,... cũng đều đáng được tôn trọng. Chính bạn phải thể hiện rõ điều này trước khi muốn dạy con tôn trọng người khác.

Nếu không khi bạn thể hiện thái độ trịch thượng thì con cũng thể hiện thái độ tương tự với mọi người. Hãy làm gương cho con bạn về sự tôn trọng qua cách bạn ứng xử hàng ngày với mọi người.  

Trẻ con còn nhỏ, chúng chưa có khái niệm đúng sai chỉ biết bắt chước và làm theo. Hãy nhớ rằng tính cách của mẹ ảnh hưởng đến con. Do đó, chúng thường không nhớ hết những lời bạn dạy nhưng chắc chắn lưu lại hết hình ảnh về hành vi của mẹ, những người gần gũi với chúng nhất, sẽ rất dễ làm cho con ghi nhớ, bắt chước và làm theo.


St


Các tin tức khác

Back to top