Có một số người thích hợp đi lướt qua, không cần phải bận tâm

17/05/2024 8:41

Một đời người có thể gặp vô số người, quen biết cũng không ít. Ai đã ở lại trong lòng, ai là khách qua đường bất chợt, chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất.


Có một số người thích hợp làm bạn, cả đời cần đối xử tốt.

Có một số người thích hợp làm tri kỷ, tặng cả tấm chân tình.

Có một số người thích hợp đi lướt qua, không cần phải bận tâm.


Vì không phải ai cũng có duyên với mình, hợp với mình và hiểu được mình. Nếu đã vô duyên thì nên cáo lỗi khước từ, để khỏi mất thời gian vô ích.


St

Các tin tức khác

Back to top