Bạn tức giận, là vì lòng chưa đủ bao dung

12/11/2023 8:32

Bạn tức giận, là vì lòng chưa đủ bao dung.


Bạn phiền muộn, là do tâm chưa đủ rộng lượng.


Bạn lo nghĩ, là bởi trí chưa đủ thong dong.


Bạn đau thương, là tại ý chưa đủ kiên cường.


Bạn rầu rĩ, là do nghĩ chưa đủ tích cực.


Bạn đố kị, là vì mình chưa đủ ưu tú...


Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện, là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. 


Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày, nhờ phiền não.


St

Các tin tức khác

Back to top