Nhà lớn cửa to không hẳn đã an toàn, chỉ một trận động đất có thể chôn vùi tất cả

19/11/2023 9:12

Nhà lớn cửa to không hẳn đã an toàn, chỉ một trận động đất có thể chôn vùi tất cả.


Của cải châu báu càng không an toàn, vì cất giữ cho nhiều chỉ khiến người ta tranh chấp.


Danh vọng quyền lực, càng cao càng lắm phiền não, lấy đâu ra an toàn.


Con người chúng ta, vì còn vô minh nên cứ mãi tham đắm. Vì mải mê mờ nên chân lý trước mắt bằng không.


Cuộc đời đâu hay có biết cho đi mới có thể nhận lại. Biết chia sẻ giúp đỡ đúng pháp mới bớt nhiều tai ương. Trong tâm có thiện căn mới là an toàn bậc nhất.


Có thể buông xuống tất thảy, sống mộc mạc giản dị đến cùng mới là con đường an lạc lâu dài...!!!


St

Các tin tức khác

Back to top