Cứ nghĩ rằng phải đưa tay lấy mới là có được, mà chẳng hay buông xuống mới là thanh thản một đời

7/06/2024 8:34

Làm việc lành, mới có thể an. Có học nghĩ lành, mới thấy thanh thản.


Mới nhận ra bao nhiêu năm tháng qua chúng ta đã trầm luân trong đục mà chẳng hay. Đã bị vô minh lừa phỉnh mà chẳng thấu.


Cứ nghĩ rằng phải đưa tay lấy mới là có được. Mà chẳng hay buông xuống mới là thanh thản một đời.


Cứ nghĩ rằng tích của cải càng nhiều càng tốt. Đâu hay mình chỉ là kẻ gác kho cho nhân thế đủ đầy.


Nhiều tiền ngày cũng chỉ ăn ba bữa, ngủ có một giường.


Hơn thua nhau từng chút một, nhưng rồi kết thúc đều giống nhau. Cùng làm cát bụi.


Vì đã cảm thán được nhân sinh huyễn mộng. Nên bằng lòng bỏ mặc phồn hoa ngoài ngưỡng cửa. Nguyện một đời dung dị bình lặng, chẳng còn muốn cầm lên, dù chỉ là một hạt bụi hồng trần.


St

Các tin tức khác

Back to top