Nên dùng những bộ sám văn nào trong khi sám hối?

17/01/2021 7:56
Hỏi: Tôi thường lạy sám hối các bộ kinh như Vạn Phật, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Hồng Danh sau hai thời công phu. Có người khuyên nên lạy Hồng Danh thì tốt hơn. Vậy kính nhờ hướng dẫn cho tôi, lạy bộ nào là thù thắng nhất và trong khi lạy sám hối nên đọc thành tiếng hay đọc thầm?

Đáp: Đối với người xuất gia, trong quá trình tu tập hàng ngày, ngoài việc duy trì nghiêm mật hai thời công phu còn thêm hai thời sám hối nữa thì thật quý hóa. Nỗ lực, tinh tấn trong tu học của Sư cô thật đáng trân trọng, không phải mọi người ai cũng thực hành được.

Trong các bộ kinh hoặc sám văn dùng để sám hối như Vạn Phật, Hồng Danh, Lương Hoàng Sám và Thủy Sám đều là những lời dạy của Phật. Ngay cả Lương Hoàng Sám và Thủy Sám là những bộ sám văn do Chí Công Hòa thượng (Lương Hoàng Sám) và Ngộ Đạt pháp sư (Thủy Sám) là các bậc danh tăng Trung Quốc biên soạn nhưng danh hiệu Phật và lời văn được rút tỉa từ Tam tạng Thánh giáo, vì thế vẫn đầy đủ giá trị và phẩm chất của kinh Phật. Mặc dù mỗi bộ kinh hoặc sám có nội dung, ý nghĩa và sự ứng dụng khác nhau nhưng đều có một điểm chung là tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh tam nghiệp. Do vậy, với mục đích tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh tam nghiệp thì bộ nào cũng thù thắng, không hề có kinh hoặc sám nào thù thắng nhất.

Sự thù thắng nhất ở đây là thân tâm thanh tịnh khi thực hành lễ sám và thời lượng, dung lượng của kinh sám phù hợp với thời gian biểu tu học của mình. Vì thế, không nhất thiết phải Hồng Danh, Sư cô nên tự chọn lấy một kinh sám nào phù hợp, đồng thời càng phong phú và ý nghĩa hơn nếu Sư cô có thể luân phiên lễ sám tuần tự từ bộ này sang bộ khác.

Việc đọc tụng sám văn hay xướng danh hiệu Phật thành tiếng hay đọc thầm thì tùy duyên. Nếu sự xướng tụng của mình ảnh hướng đến tịnh niệm của đại chúng thì nên đọc thầm, không dùng chuông mõ, còn nếu không có gì trở ngại thì xướng tụng thành tiếng, chuông mõ rõ ràng. Tùy vào hoàn cảnh thực tế để vận dụng, không có một pháp thức cố định mang tính bắt buộc nào cả. Nếu giữ tâm chánh niệm, thiết tha, thành khẩn trong lúc lễ sám thì dù xướng tụng thành tiếng hay mật niệm công đức cũng như nhau. Tuy nhiên, vì đây là một khóa lễ cá nhân mật niệm, thực hành lễ sám trong im lặng sẽ hay hơn vì thể hiện sự tế nhị, khiêm tốn, lịch sự và tôn trọng mọi người.


Các tin tức khác

Back to top