Tp. HCM: H. Củ Chi, Lễ quy y lần 7 tại Chùa Hạnh Đức

20/10/2019 4:19
Vừa qua nhân lễ vía Quan Âm Bồ Tát, chùa Hạnh Đức tại huyện Củ Chi tổ chức lễ quy y lần 7

Trong tất cả các vị Bồ Tát, Đức Quan Âm là vị có đại nguyện cứu độ, nhiều nhân duyên và được chúng sanh quy ngưỡng hơn cả, Ngài là vị Bồ Tát mà mọi việc làm đều không rời tâm đại bi phát khởi từ tâm chơn như, hay trí Bát nhã. Với trí Bát nhã chỉ đạo, Ngài đã tự tại và tùy duyên hóa hiện nhiều hình tướng tương ứng để cứu độ chúng sanh. Nhờ trí Bát Nhã soi sáng. Ngài thấu rõ mọi phương tiện giúp chúng sanh thoát được khổ nạn và mang lại an vui lợi ích cho số đông.

Nương theo hạnh nguyện đó, vào ngày 22/09 Kỷ Hợi (20/10/2019), tại chùa Hạnh Đức (18/6A Đường 442, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ quy y Tam bảo cho thiện nam tín nữ.

IMG 2195

Cung thỉnh Đại đức bổn sư truyền giới

IMG 2196

Phật tử trang nghiêm trong khóa lễ quy y lần 7

Chùa Hạnh Đức được thành lập vào ngày 8/2 Ất Mùi (2015) do Đại đức Thích Hạnh Hiếu (đệ tử cố Hòa thượng Thích Như Thọ - trụ trì chùa Bửu Đà) khai sơn, nhiều nghịch duyên khách quang đến nay đã được thành tựu và ngôi phạm vũ được trang nghiêm, nhiều hoạt động Phật sự tại chùa Hạnh Đức được diễn ra thành tựu viên mãn.

IMG 2199

Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức)

niêm hương cúng dường chư Phật

IMG 2210

 Phật tử quy y trì tụng chú đại bi và phát lồ sám hối trước khi thọ nhận giới pháp

IMG 2200

 Khóa lễ quy y diễn ra theo quy củ thiền mồn

 IMG 2211

Hằng năm vào ngày 19/2,19/6,19/9 Âm lịch, chùa Hạnh Đức tổ chức lễ quy y cho quý thiện nam tín nữ gieo duyên Phật pháp đến cư sĩ tại gia.

IMG 2216

Đại đức truyền giới diễn giải Quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm đến với hội chúng

Đại đức chia sẻ: Quy y Tam Bảo là nền tảng căn bản, giúp chuyển hóa tham sân si, thực hành 5 giới cấm sẽ đem lại sự an lạc trong cuộc sống, nương tựa Tam Bảo sẽ sinh ra vô lượng công đức. Phật tử phát nguyện quy y là gieo hạt giống lành ở đời hiện tại và ở đời sau, mỗi vị Phật tử nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng là duyên lành của con đường tu nhân học Phật.

IMG 2213

Bên cạnh đó Đại đức bổn sư còn nhắn gửi đến quý thiện nam tín nữa siêng làm điều thiện, không làm việc ác, con cái phải hiếu thảo với ba mẹ, mọi người phải biết yêu thương giúp đỡ và đồng cảm lẫn nhau và thực hành 5 giới cấm: Không sát sinh phải luôn có lòng từ biKhông trộm cắp biết đồng cảm chia sẻKhông tà dâm nên chung thủy một vợ một chồngKhông nói dối để tạo niềm tin cho mọi người, Không uống rượu giúp tâm trí được sáng.

IMG 2220

Phật tử đồng thanh phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm

IMG 2221

Sau khi quý thiện nam tín nữ đã hiểu được lời giảng giải của Đại đức bổn sư, toàn thể hội chúng đồng phát nguyện từ nay đến kiếp vị lai luôn quy y Tam bảo và thọ trì 5 giới cấm, để đời sống hiện tại được hạnh phúc và đời sau được an lành.

IMG 2224

Được biết khi quý thiện nam tín nữ phát nguyện quy y tại Chùa Hạnh Đức sẽ có pháp danh do Đại đức trụ trì ban chữ lót dành cho thiện Nam là chữ ĐỨC, và chữ lót dành cho tín nữ là chữ HẠNH.

IMG 2238

Khóa lễ quy y kết thúc trong tinh thần hoan hỷ của hội chúng

ĐỒNG THIỆN - ĐỒNG AN - ĐỒNG TUẤN

Các tin tức khác

Back to top