Chùa Hạnh Đức phân ưu cùng ông Vũ Huy Long và gia đình

1/05/2023 6:29
Cụ bà Phạm Thị Hòa pháp danh Thường Lạc là thân mẫu của ông Vũ Huy Long.....

Hay tin thân mẫu của ông Vũ Huy Long (Trưởng phòng nghiệp vụ 1, Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh) vừa từ trần, Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức - Củ Chi) cùng tăng chúng bổn tự, đã thân lâm về vãng sinh đường chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để phân ưu cùng gia đình.


Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Trụ trì chùa Hạnh Đức Củ Chi) 

nhất tâm cầu nguyện cụ bà Phạm Thị Hòa PD: Thường Lạc an nhàn nơi cõi tịnh
Sau khóa lễ cầu nguyện hương linh an nhàn nơi cõi tịnh, Đại đức Thích Hạnh Hiếu có đôi lời phân ưu đến với ông Vũ Huy Long và gia đình, đồng thời Đại đức cũng nhắn gửi đến gia đình siêng làm tất cả việc thiện, không làm việc ác để hồi hướng cầu nguyện cho cụ bà.
Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia buồn cùng với gia đình


Thay mặt gia đình ông Vũ Huy Long (Trưởng phòng nghiệp vụ 1, Ban tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh) gửi lời tri ân đến với Đại đức trụ trì chùa Hạnh Đức và chư Tăng đã dành thời gian quý báu đến phân ưu cũng như cầu nguyện thân mẫu được sinh về cõi lành.

ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG PHÁT

Các tin tức khác

Back to top