Tp. HCM: H. Củ Chi: Pháp thoại "Ý nghĩa An Cư Kiết Hạ" tại chùa Hạnh Đức

3/06/2023 8:21

Dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức), đạo tràng Phật tử trang nghiêm cung đón Đại đức ân sư quang lâm pháp tòa chủ giảng " Ý nghĩa An Cư Kiết Hạ".


Cung thỉnh Đại đức ân sư quang lâm pháp tòa.
Đại đức Thích Hạnh Hiếu quang lâm Đại hùng bửu điện.
Phật tử trang nghiêm cung đón Đại đức giảng sư.
Pháp thoại "Ý nghĩa an cư kiết hạ" do Đại đức Thích Hạnh Hiếu chủ giảng.


An cư là nét đẹp nhân văn, theo lời Phật dạy mỗi năm vào mùa mưa 3 tháng, người xuất gia phải an cư một chỗ thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, mỗi người xuất gia thời nay phải trang nghiêm tự thân để trang nghiêm giáo hội, đem lợi ích cho số đông.Phật tử trang nghiêm thính pháp.
Bên cạnh đó Đại đức giảng sư khuyến tu quý Phật tử "siêng làm điều thiện không làm việc ác", những việc gì lợi mình mà hại người thì không được làm, những việc gì hại mình và hại người cũng không được làm, những việc gì lợi mình và lợi người thì hãy làm"Không gian chùa Hạnh Đức có hạn nên Phật tử tận dụng mọi nơi để thính pháp.


Kết thúc pháp thoại, Đại đức ân sư hướng dẫn Phật tử trì tụng bài kinh "Tiểu nghiệp phân biệt"
Y giáo phụng hành theo lời Phật dạy.Hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạcPhật tử hoan hỷ sau thời pháp thoại


ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG PHÁT - ĐỒNG HẠNH - ĐỒNG TRÍ
ĐỒNG THIÊN - HẠNH PHƯỚC

Các tin tức khác

Back to top