Tp. HCM: H. Củ Chi: Pháp thoại "Ý nghĩa ACKH PL 2568" và lễ quy y lần thứ 15 (bổ sung)tại chùa Hạnh Đức

27/05/2024 2:53
Quay về nương tựa Phật Pháp Tăng là nền tảng căn bản để thiện sự phát khởi.

Nhân mùa an cư kiết hạ PL 2568 DL 2024, ngày 19/04 Giáp Thìn (Nhằm ngày 26/05/2024), tại chùa Hạnh Đức trang nghiêm diễn ra pháp thoại "Ý nghĩa ACKH" và khóa lễ quy y Tam Bảo, do Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) chứng minh và chủ giảng.An cư kiết hạ là nét đẹp có từ thời Đức Phật, an cư là cơ hội trao dồi giới định tuệ để đem lại lợi ích cho số đông, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt quá trình hội nhập và phát triển, mỗi mùa an cư có hàng chục ngàn Tăng Ni tác pháp ACKH, sau những tháng hoằng dương Phật pháp đem lại lợi ích cho nhân sinh, theo tinh thần Luật tạng và GHPGVN, Tăng Ni phải an cư đủ 90 ngày tại mỗi trú xứ riêng biệt.Pháp thoại "ý nghĩa an cư" do Đại đức Thích Hạnh Hiếu chủ giảng.
Phật tử trang nghiêm thính pháp.


Đồng thời Đại đức ân sư cũng chia sẻ thêm, người Phật tử phải luôn nhớ tứ trọng ân, đặc biệt ân quốc gia đây là ân lớn đối với chúng ta, mỗi người chúng ta đang sống trong thời bình thì phải luôn nhớ đến ơn của chư vị anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo, chư vị có công vì đã đấu tranh hy sinh và đem lại hòa bình cho đất nước, người Phật tử phải luôn có chánh kiến,chánh tư duy và chánh ngữ, sống và làm việc phải tuân thủ pháp luật.

Theo đó, sau khi pháp thoại "Ý nghĩa an cư" kết thúc, Đại đức ân sư đã chứng minh buổi lễ quy y Tam Bảo lần thứ 15 (bổ sung) tại chùa Hạnh Đức, thiện nam tín nữ và người yêu mến đạo Phật phát tâm quay về nương tựa Phật Pháp Tăng nhân mùa Phật đản PL 2568 DL 2024.Đại đức Thích Đồng Tuấn cùng đại diện chư vị thiện nam tín nữ phát tâm quy y

dâng lời khải bạch cung thỉnh Đại đức ân sư chứng minh khóa lễ.
Phật tử phát tâm quy y trang nghiêm cung thỉnh Đại đức ân sư chứng minh.
Đại đức ân sư quang lâm chứng minh khóa lễ quy y Tam Bảo lần thứ 15 (bổ sung)


Đại đức ân sư tham lễ tại chánh điện chùa Hạnh Đức
Đại đức ân sư chia sẻ pháp thoại "Tu học đúng chánh pháp"

đến với toàn thể thiện nam tín nữ phát tâm quy y.


Nguyên nhân của mọi tội lỗi khổ đau, đều do chính bản thân chúng ta tạo ra và cũng chính chúng ta mới có thể mở cánh cửa giải thoát, chúng ta quay về nương tựa Phật Pháp Tăng để có cuộc sống an lạc và hạnh phúc, được làm thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, hôm nay quý vị được làm thân người và gặp được Phật Pháp là nhân duyên để quý vị kết thiện duyên "siêng làm việc thiện, không làm việc ác" Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ.
Đại đức ân sư diễn giải năm giới cấm


KHÔNG SÁT HẠI SINH MẠNG CỦA CHÚNG SANH, mọi chúng sanh đều sợ chết như chúng ta, khi bỏ được nghiệp giết hại thì trong lòng tự nhiên sanh khởi lòng từ bi. KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP, cố gắng hết khả năng của mình để giúp đỡ những người khó khăn. KHÔNG TÀ DÂM, thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. KHÔNG NÓI DỐI, không nói hai lời, hay nói những điều không thích đáng. KHÔNG UỐNG CÁC THỨ LÀM SAY LÒNG NGƯỜI, ảnh hưởng sức khỏe và nguyên nhân làm mất hạt giống trí tuệ.Thiện nam tín nữ phát tâm quy y phát lồ sám hối

và thọ nhận giới pháp.
Phái quy y được Đại đức ân sư thiết kế riêng đóng khung và trao tặng Phật tử.
Đại đức ân sư hướng dẫn tân Phật tử đảnh lễ tứ trọng ân, kết thúc khóa lễ quy y.
ĐỒNG TUẤN - CHÚC TUỆ - ĐỒNG TRÍ

Các tin tức khác

Back to top