TP. HCM: H. Củ Chi: Lễ Bố Tát kỳ 2 mùa ACKH P 2568

20/06/2024 8:23

Tam ngoạt an cư đình ý mã, cửu tuần tu học định tâm viên.

Ngày 15/05 Giáp Thìn, tại trường hạ chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) trang nghiêm diễn ra lễ Bố tát thính giới kỳ 2 mùa ACKH PL 2568 DL 2024.Tham lễ cầu nguyện chúng sanh an lạc.
Chứng minh và tham dự có chư tôn Hòa thượng chứng minh BTS GHPGVN H. Củ Chi, thường trực, ủy viên các Ban chuyên ngành BTS GHPGVN H. Củ Chi, chư hành giả an cư đồng tham dự.
Tại Đại hùng bửu điện chùa Pháp Thành, chư tôn đức trang nghiêm tham lễ hướng nguyện tứ chúng đồng tu, chúng sanh an lạc và siêng làm việc thiện không làm việc ác.
Ngũ giới thính pháp.
Thông kiểm số chúng
Chư Tăng đồng thính giới Tỳ kheo và Bồ Tát.
Giới là mạng mạch Phật pháp.
Được biết hạ trường chùa Pháp Thành dành cho chư Tăng huyện Củ Chi, trong ba tháng chư hành giả an cư thực hiện các thời khóa tụng kinh, lạy Phật sám hối, lấy giới định tuệ làm hành trang trên bước đường tu học, đem lại lợi ích cho tự thân và chúng sanh.
Đảnh lễ Tam Bảo và hồi hướng chúng sanh an lạc.TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO CỦ CHI


Các tin tức khác

Back to top