Tp. HCM: Quận 10. ACKH, Chư Tăng Bố Tát Thính Giới kỳ 2 tại chùa Phật Quang

1/07/2023 12:56
Giới luật là mạng mạch của Tăng Già

Ngày 14 tháng 05 năm Quý Mão, Ban trị sự GHPGVN Quận 10 tổ chức lễ Bố Tát thính giới tại chùa Phật Quang dành cho chư Tăng trên địa bàn quận 10, lễ Bố Tát cũng là cơ hội để chư tôn đức Tăng vân tập về một trú xứ trên địa bàn quận 10 để thính giới trang nghiêm tự thân trang nghiêm giáo hội.Hòa thượng Thích Như Tín (ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN)

niêm hương cầu nguyện tứ chúng đồng tu.
Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng BTS GHPGVN Quận 10)

Nhất tâm hướng nguyện.


Giới luật Phật chế giúp hành giả tu hành luôn sống tỉnh thức để đem lại lợi ích cho số đông, thực hành lời Phật dạy giúp cuộc sống được bình an, trên tinh thần nhân duyên hòa hợp, thường trực BTS GHPGVN Quận 10 đã thống nhất mỗi kỳ Bố tát trong mùa ACKH được luân phiên mỗi tự viện trên địa bàn quận 10.Đại đức Thích Trung Hiếu (Phó thư ký BTS GHPGVN Quận 10)
thay mặt Ban thư ký thông kiểm số chúng
Chư Tăng quận 10 trang nghiêm thính giới.
Hòa thượng chứng minh có đôi lời huấn từ đến đại chúng.
Thực hành lời Phật dạy để được an lạc và đem lợi ích cho số đông


Lễ Bố Tát thính giới kỳ 2 trong mùa ACKH PL 2567 được tổ chức trang nghiêm tại chùa Phật Quang với sự tham dự của Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN Quận 10), thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận 10), Thượng Tọa Thích Quảng Chơn (Phó trưởng Ban BTS GHPGVN Quận 10), chư tôn đức Thường trực, ủy viên các Ban chuyên ngành BTS GHPGVN Quận 10, chư hành giả an cư tại các tự viện trên địa bàn quận 10 đồng tham dự.


Thượng tọa Trưởng BTS GHPGVN Quận 10

cùng đại chúng y giáo phụng hành theo lời đạo từ của Hòa thượng chứng minh.
Đảnh lễ tứ trọng ân, cầu nguyện đất nước thanh bình, chúng sanh an lạc.
Đại đức Thích Quảng Trí cùng Tăng chúng và quý Phật tử chùa Phật Quang

tác bạch gieo duyên tạo phước.
BAN TTTT PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác

Back to top