Tp HCM: Quận 10: Ban Trị sự PG Quận 10 và PG Củ Chi viếng tang cụ ông Trần Ngọc Anh PD: Minh Chánh Hạnh.

15/04/2023 2:32
Thường trực BTS GHPGVN Quận 10 và H. Củ Chi đã thân lâm về chùa Giác Ngộ quận 10 kính viếng cụ ông Trần Ngọc Anh PD: Minh Chánh Hạnh

Được biết cụ ông Trần Ngọc Anh là thân phụ của Thượng tọa Thích Nhật Từ (Phó Ban trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ).


Cáo phó cụ ông Trần ngọc Anh PD: Minh Chánh HạnhThường trực BTS GHPGVN Quận 10 và H. Củ Chi kính viếng


Chư Ni Quận 10 và Tăng sinh lớp sơ cấp Phật học H. Củ Chi nhất tâm cầu nguyện.


Nhất tâm cầu nguyện cụ ông Trần Ngọc Anh cao đăng Phật quốc.
Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận 10),

Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng BTS GHPGVN H. Củ Chi)

dâng lời cầu nguyện cụ ông Trần Ngọc Anh an nhàn nơi cõi tịnh.


Cầu nguyện hương linh cụ ông Trần Ngọc Anh cao đăng Phật quốc.


THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10
Các tin tức khác

Back to top