Tp. HCM: Quận 10: Lễ Bố Tát kỳ 3 - ACKH PL 2567

16/07/2023 3:57
An kỳ thân tâm, cư kỳ hạn định

Được sự đồng thuận của Ban thường trực BTS GHPGVN Quận 10, Khóa lễ Bố tát kỳ 3 trong mùa ACKH PL 2567 được tổ chức trang nghiêm tại chùa Hưng Long Quận 10, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín (ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN), Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận 10).Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN)
cùng chư tôn đức Tăng tham lễ tại chánh điện chùa Hưng Long Q.10
Chư Tăng trẻ nương vào đại tăng để tu học, trao dồi giới định tuệ.
Nhất tâm hướng nguyện.
Thực hành những lời Phật dạy để cuộc sống an lạc

và đem lợi ích cho số đông.
Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh gia hộ tứ chúng đồng tu.
Bố tát là nét đẹp của đoàn thể Tăng già.
Trùng tuyên giới luật Phật dạy để chư hành giả an cư nương theo tu học.
y giáo phụng hành theo lời Phật dạy.


Trì tụng kinh chú cầu nguyện chúng sanh được an lạc.
Đảnh lễ tứ trọng ân cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận 10)

tham gia kỳ bố tát lần 3 cùng chư hành giả an cư quận 10Chư Tăng quận 10 luôn đoàn kết, hòa hợp

hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự.
Thượng tọa Thích Nhật Thiện thay mặt thường trực BTS GHPGVN Quận 10

gửi lời tri ân đến Hòa thượng viện chủ chùa Hưng Long,

và kính chúc chư hành giả an cư được sức khỏe vạn an.
Đảnh lễ tứ trọng ân.
Thiện sự được thành tựu.


TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác

Back to top