Người vì bạn có thể tán gia bại sản, vì bạn có thể dũng cảm quên mình

25/06/2024 8:30

Người đáng tôn trọng nhất trên thế giới, không phải người có tiền, cũng không phải người có quyền, mà là bố mẹ bạn, người vì bạn có thể tán gia bại sản, vì bạn có thể dũng cảm quên mình. 


Bạn phải biết rằng, cho dù người khác có tiền, người khác có quyền thì cũng không liên quan gì đến bạn, ngay cả khi giúp bạn thì trên đời này cũng chẳng có bữa ăn nào miễn phí đâu. 


Nhưng ba mẹ thì không như vậy, cho dù họ giàu có hay nghèo nàn,  thì đối với bạn vẫn cứ trước sau như thế. Ba mẹ có thể vì cho bạn kết hôn mà dành ra tiền tiết kiệm nửa đời, ba mẹ cũng có thể vì để bạn hạnh phúc mà nỗ lực vất vả cả một đời.


Thử hỏi trên thế giới này, có thể có bao người làm được những điều như ba mẹ đã làm cho bạn, cho nên mới nói, ba mẹ mới là người đáng tôn trọng nhất đời.


Hãy luôn ghi nhớ lời người xưa đã từng nói, rằng, người không thương song thân mà đi thương người khác là trái đạo đức, người thiếu tôn trọng song thân mà tôn trọng người khác là trái với lẽ thường.


St

Các tin tức khác

Back to top