Phòng thí – Bố thí lòng bao dung

9/07/2019 8:25
Sự bao dung chính là bố thí rất lớn.

Khi bạn có lòng bao dung, biết yêu thương muôn loài bạn sẽ có sự thành công vĩ đại. Như mặt đất kia, luôn bao dung tất cả nên có được tất cả.Sự bao dung đi đôi với sự kiên trì, kiên nhẫn. Để giúp ai đó hiểu một điều gì đó đều cần có thời gian.Muốn xây dựng sự nghiệp lớn, bạn cần chú ý tới những điều sau:

– Khi có đủ tiền, sẽ có đủ người tài 

– Khi có đủ khiêm tốn, sẽ có được người tài

– Khi có đủ sự đi trước (hiểu biết/tầm nhìn), sẽ dẫn dắt được người tài

– Khi có đủ sự bao dung, thì sẽ giữ được nhân tài

Muốn xây dựng sự nghiệp lớn, bạn cần có sự đoàn kết lớn trong một tập thể lớn, bạn cần có đủ lòng bao dung!


St


Các tin tức khác

Back to top