Đề thiền duyệt thất

1/12/2019 8:08

Gối nhẹ mây đầu núi

Nghe gió thoảng hương trà

Thiền Duyệt tâm bất động

Rừng cây dâng hương hoa

 

Một sáng ta thức dậy

Sương lam phủ mái nhà

Hồn nhiên cười tiễn biệt

Chim chóc vang lời ca

 

Đời đi về muôn lối

Quan san mộng hải hà

Chút lửa hồng bếp cũ

Ấm áp bóng chiều sa

 

Đời vô thường vô ngã

Người khẩu Phật tâm xà

Niềm tin còn gửi gắm

Ta vui lòng đi xa

 

Thế sự như mộng huyễn

Quên tuế nguyệt ta đà

Tan biến dòng sinh tử:

Duy còn Ngươi với Ta

 

Thiền Sư Nhất Hạnh


Các tin tức khác

Back to top