Tu tâm

14/05/2022 12:25
Chúng ta đã từng mơ ước, đã từng đặt ra nhiều mục tiêu và chúng ta đã đạt được. Chúng ta cũng đã hạnh phúc nhưng chúng ta lướt qua những hạnh phúc đó rất nhanh để rơi vào những nỗi khổ, niềm đau, những hoang mang, sợ hãi. Chúng ta không hiểu được tại sao mình lại không thể nắm được hạnh phúc lâu bền như vậy. Sao mình nhạy cảm với nỗi khổ, niềm đau như vậy?

Và rồi, sau những lần ngồi lại để giải quyết những nỗi thương đau của mình, chúng ta đã trưởng thành, có một nhận thức mới. Đó là, hạnh phúc không hoàn toàn ở bên ngoài, nó phụ thuộc vào bên ngoài rất ít. Hạnh phúc tùy thuộc vào chính chúng ta. 

Khi chúng ta an ổn, lành mạnh, tràn trề năng lượng thì nhìn đâu chúng ta cũng thấy hạnh phúc, nhìn ai cũng thấy dễ thương, cũng đáng được chấp nhận và nâng đỡ. 

Đức Phật đã từng nói “Vạn pháp duy tâm đạo”. Tất cả những gì chúng ta nhìn về thế giới bên ngoài là do sự phản chiếu của tâm thức chúng ta tại thời điểm đó. 

Các nhà khoa học giữa thế kỷ 19 nói rằng, thế giới mà chúng ta đang nhìn chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. 

Tôi thì phát biểu một câu gần gũi hơn, đó là, tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Cho nên tu thiền cũng chính là tu tâm.


Minh Niệm

Các tin tức khác

Back to top