Người ngốc là . . .

9/02/2020 8:16
Người ngốc, không có nghĩa là ngu xuẩn, chỉ là họ trung hậu với người khác mà thôi!

Người ngốc, không có nghĩa là mắt họ mù, chỉ là họ không muốn bóc mẽ mà thôi!


Người ngốc, không có nghĩa là họ dễ bị bắt nạt, chỉ là họ rộng lượng, nhẫn nhịn mà thôi!


Có những lúc không tính toán, không tức giận, là bởi vẫn còn tình nghĩa.


Có những lúc mềm lòng, tha thứ, là bởi tình yêu sâu sắc vẫn còn.


Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc không ngại mà nhượng lại họ vài phần.


Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc không ngại mà khen ngợi họ vài câu.


Với những người thích a dua nịnh hót, người ngốc lặng lẽ rời xa, không để ý tới nữa.


Không phải bởi họ nhìn không thấu, mà chỉ là họ biết nhưng không nói ra mà thôi!St

Các tin tức khác

Back to top