Người mạnh mẽ

12/02/2020 8:27
Thông thường một người càng từng trải, suy nghĩ sẽ càng sâu; Càng ưu tú, sẽ sẵn sàng cố gắng. Người giỏi giang luôn tìm thấy những mục tiêu để phấn đấu vươn lên, còn kẻ cầu an thì chỉ thích nhìn xuống để khỏi cần nỗ lực.

Than trách là một loại thuốc độc, có thể phá hủy ý chí, làm giảm sự nhiệt tình. Than trách vận mệnh chi bằng hãy thay đổi nó, than trách cuộc đời chi bằng bắt tay cải thiện ngay. Vì than trách vốn không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến mình tiêu cực hơn thôi!

Gặp việc nên tập trung nghĩ cách giải quyết, bớt đi viện những lý do. Nên nhớ: người mạnh mẽ không phải không có nước mắt, không gặp chướng duyên, mà họ biết cách gạt đi rồi tìm phương hoá giải!


st

Các tin tức khác

Back to top