Cách tạo phước đơn giản ai cũng làm được

12/11/2023 8:37

CÁCH TẠO PHƯỚC ĐƠN GIẢN AI CŨNG LÀM ĐƯỢC !


  1. Khi gặp một người đói khổ, hãy bố thí một nắm xôi, chén nước sạch.


  2. Khi gặp đám ma đi ngang trên đường, xin cúi đầu niệm 1 câu A Di Đà Phật cho vong linh được siêu thoát.


  3. Khi thấy giữa đường có đá to ta nên dừng vào lề, dùng chân đá viên đá vào vỉa hè để người đi sau không gặp tai nạn!


  4. Khi gặp ai tai nạn ngã xe ngoài đường nên dừng lại đỡ xe lên giúp họ, nếu thấy tai nạn nguy cấp xin hãy bấm 115 kêu xe cấp cứu để giúp họ.


  5. Khi gặp xe cấp cứu trên đường, xin Niệm Phật cho họ được tai qua nạn khỏi Bình An!


  6. Khi gặp xác con vật trên đường cũng xin niệm cho con vật ấy được siêu thoát!


  7. Khi đi tàu xe hãy nhường chỗ ngồi cho các cụ già, em nhỏ, bà bầu niệm Phật suốt đường đi!


  8. Khi đi chợ gặp các con vật đang sống nếu thuận tiện, mua để thả ao hồ suối phóng sanh! 


  9. Khi gặp người khuyết tật trên đường hãy giúp đỡ họ bằng cách mua tăm bông và gieo duyên Phật pháp cho họ bằng cách niệm Phật.


St


Các tin tức khác

Back to top