Hạnh phúc là gì nhỉ, nó có thật cao xa

20/11/2023 9:13

Thế giới này rộng quá

Chứa được cả vạn điều

Nhưng không bằng lòng mẹ

Nơi chứa vạn thương yêu


Sau này tôi mới nhận ra, tình yêu ba mẹ dành cho tôi là thứ duy nhất trên đời không yêu cầu tôi phải cố gắng mới có được, cũng không cần tôi phải xứng hay không xứng.


Hạnh phúc là gì nhỉ?

Nó có thật cao xa

Hay giản đơn là chỉ..

Được ăn bữa cơm nhà.


St

Các tin tức khác

Back to top