Học cách chấp nhận với tất cả

7/06/2024 8:37

Vẫn biết đời là vô thường nhưng….Để đi đến cuối cùng thì rồi có lẽ ai cũng từng qua thăng trầm cả….và rồi đều phải học cách:


-   Học cách đối diện với nỗi đau, nỗi đau chỉ khi sát muối vào thì cái hậu mới bớt đau.

-   Học cách đối diện với lòng người ấm lạnh.

-   Học cách buông những thứ không thuộc về mình.

-   Học cách bỏ cái tôi vời vợi trước mọi hoàn cảnh.

-   Học cách thản nhiên trước những chuyện không vui. 

-   Học cách cười với tất cả mọi người dù là người mình không thích.

-   Học cách chấp nhận với tất cả.


Cuộc đời vô thường, vậy nên phải biết thương lấy chính mình. Làm gì thì làm phải trân trọng cảm xúc của mình đừng sống quá lệ thuộc ánh nhìn của người khác.St

Các tin tức khác

Back to top